Opperste Sovjet achter godsdienstvrijheid

MOSKOU, 2 okt. De Opperste Sovjet heeft gisteren met grote meerderheid een wetsontwerp goedgekeurd waarin de vrijheid van godsdienst wordt gegarandeerd. Daarmee komt een periode van decennia van godsdienstvervolging ten einde.

Het wetsontwerp was in principe al vorige week door de Opperste Sovjet goedgekeurd, met 344 stemmen tegen een. Gisteren werden nog enkele details en amendementen afgehandeld. Zo wees de Opperste Sovjet een voorstel af om na afloop van het normale onderwijs godsdienstonderwijs op staatsscholen mogelijk te maken. Ook werd een voorstel afgewezen om godsdienstige plechtigheden binnen de strijdkrachten mogelijk te maken. Wel werden amendementen aangenomen waarin de kerken het recht krijgen zelf scholen te stichten en zich met charitatief werk bezig te houden. Het uiteindelijke wetsontwerp kreeg met 316 stemmen voor, 25 tegen en 23 onthoudingen de instemming van de Opperste Sovjet; negen afgevaardigden namen niet aan de stemming deel. Van de wet moet nu nog over elk artikel afzonderlijk worden gestemd voor zij van kracht wordt.

Patriarch Aleksej II, het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk, noemde de nieuwe wet gisteren een belangrijke stap op weg naar de wedergeboorte van de kerk. 'Tot nu toe hebben we geleefd onder de wet op de religieuze organisaties van 1929. De weg naar deze nieuwe wet is lang en moeilijk geweest. De nieuwe wet is een grote gebeurtenis in de geestelijke vernieuwing van de samenleving en de kerk, ' aldus de patriarch.

Onder de nieuwe wet zijn Sovjet-burgers vrij om te bepalen welke houding ze tegenover religie aannemen en wordt de scheiding tussen kerk en staat gegarandeerd. Alle godsdiensten zijn voor de wet gelijk, het atheisme is niet langer officieel beleid en de staat mag zich niet bemoeien met kerkelijke aangelegenheden en de financien van de kerkgenootschappen. Leden van de clerus mogen kandidaat staan voor politieke functies, maar religieuze organisaties mogen niet deelnemen aan de activiteit van politieke partijen. (Reuter)