Onderzoek bij faculteit Buck

ROTTERDAM, 2 okt. Een commissie van onafhankelijke deskundigen gaat de gang van zaken onderzoeken bij de faculteit scheikundige technologie van de Technische Universiteit Eindhoven. Bij deze faculteit werkte hoogleraar dr. H. M. Buck die de afgelopen maanden door zijn AIDS-onderzoek in opspraak raakte. Het college van bestuur en de universiteitsraad geven de onderzoekcommissie een 'blanco volmacht', waardoor escalatie van de vertrouwenscrisis tussen het dagelijks bestuur en de universiteitsraad moet worden voorkomen. De raad heeft de procedure die moest leiden tot het ontslag van het college stopgezet.