Nederland praat over aanwezigheid in Golf-regio

DEN HAAG/NEW YORK, 2 okt Nederland is op diverse niveaus in gesprek over uitbreiding van de militaire aanwezigheid in de Golf.

Terwijl minister Van den Broek (buitenlandse zaken) en diplomaten nog aan het zoeken zijn naar een land waar het squadron van achttien Nederlandse F16's kan worden gestationeerd, neemt de druk op minister van defensie Ter Beek toe om Orion-patrouillevliegtuigen naar het Golf-gebied te sturen.

Daarnaast ligt er bij de landen van de Westeuropese Unie, waar Nederland deel van uitmaakt, een wensenlijstje van de Britse regering waarin wordt aangegeven hoe de Britse grondstrijdkrachten in de Golf zouden kunnen worden ondersteund. Tijdens ambtelijk overleg in de WEU is geconstateerd dat in de Franse en Britse troepenaanwezigheid nog enkele 'lacunes' bestaan. Formele verzoeken om bijdragen van andere landen zijn echter nog niet gedaan. Volgens een hoge diplomatieke bron zou Londen vooral om geneeskundige troepen hebben gevraagd. Het ambtelijk overleg wordt volgende week dinsdag in Londen voortgezet.

Minister Van den Broek antwoordde gisteren in New York op de vraag of Nederland bereid zou zijn op een eventueel verzoek aan de WEU-landen in te gaan, dat 'je nooit iets voor de toekomst helemaal moet uitsluiten'. Hij wees er echter op dat Nederland niet over landmachteenheden beschikt die zijn getraind voor de woestijn. Bovendien verwees hij naar uitspraken van minister Ter Beek van defensie, die heeft gezegd dat geen eenheden kunnen worden gestuurd die voornamelijk uit dienstplichtigen bestaan.

Minister Ter Beek, is vanmiddag voor een korte reis naar het Golf-gebied vertrokken. Hij is niet van plan om met Nederlandse militaire middelen en manschappen in het Golf-gebied 'te leuren'. Wel wil hij nagaan in hoeverre er bij landen in de regio behoefte bestaat aan militaire steun. Hij zal verder het Nederlandse fregat Witte de With bezoeken.

Het Tweede Kamerlid J. de Hoop Scheffer (CDA), tevens rapporteur van de WEU-Assenblee, zei gisteren bij terugkeer uit de Golf dat de marine-eenheden van de landen van de Westeuropese Unie op dit ogenblik hun controle-acties op het VN-handelsembargo goed coordineren. Hij vindt het noodzakelijk nu de spanning oploopt dat ook regels voor handelen (rules of engagement) worden vastgesteld voor het geval een conflict in de Golf uitbreekt. Hij wil voorstellen dat een hoge militair van een WEU-land bij het Amerikaanse commando in de Golf wordt gestationneerd en dat een Amerikaanse stafoficier bij het coorrdinatiecentrum van de WEU in Bahrein of Parijs wordt geplaatst.