Muiden legt produktie van buskruit tijdelijk neer

ROTTERDAM, 2 okt. De kruitfabriek Muiden Chemie (vestigingen in Muiden, Ouderkerk en Kollum) stopt vanaf medio movember tijdelijk de produktie van rookzwak buskruit. De omzet is mede door de internationale ontwikkelingen tegengevallen, waardoor het bedrijf over te grote voorraden kruit beschikt, zo heeft de directie van Muiden Chemie gisteren aan de 240 werknemers meegedeeld.

Het bedrijf overweegt een vergunning voor werktijdverkorting aan te vragen om de tijdelijke produktiestop zonder ontslagen te laten verlopen. Op langere termijn wil Muiden Chemie overschakelen op civiele produkten om 'een gezonde basis voor de toekomst' te hebben.

Muiden Chemie kwam in 1987 in opspraak wegens illegale leveranties van explosieven aan Iran en Irak. Justitie legde het bedrijf daarvoor een exportverbod op. Werknemers kregen te horen dat de fabriek in Kollum op korte termijn gesloten zou worden, omdat er onvoldoende afzetmogelijkheden voor kruit zouden zijn. De directie van Muiden Chemie gaf vanmorgen geen commentaar op een mogelijke sluiting van de Friese vestiging.

De Industriebond FNV is kwaad op Muiden Chemie omdat de bonden pas op het laatste moment over de produktiestop zijn ingelicht, aldus districtsbestuurder H. Wijninga desgevraagd. De bonden zijn met de directie overeengekomen dat een onderzoek wordt gedaan naar een personele en financiele sanering, waarbij de bonden door middel van een eigen deskundige 'over de schouders van de directie kunnen meekijken'.

Hoeveel arbeidsplaatsen bij de reorganisatie verloren gaan is volgens Wijninga niet te zeggen. Hij verwacht dat een 'forse ingreep' nodig zal zijn om het bedrijf te laten voortbestaan. De omschakeling naar civiele produkten biedt pas op langere termijn soelaas, aldus Wijninga.

Muiden Chemie is voor de helft eigendom van de Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken (KNSF). Vorig jaar behaalde KNSF een nettowinst van 457.000 gulden, waarin Muiden Chemie voor 195.000 gulden bijdroeg. In 1988 boekte het concern een verlies van ruim 2,3 miljoen gulden.