Israel gaat gasmaskers uitdelen onder bevolking

TEL AVIV, 2 okt. De Israelische regering heeft gisteren na weken aarzelen de knoop doorgehakt en besloten gasmaskers aan 4,5 miljoen Israelische burgers uit te delen. Opperbevelhebber luitenant-generaal Dan Shomron heeft gisteravond het Israelische volk via de televisie op het hart gedrukt dat dit absoluut niet betekent dat 'Israel zich in een noodtoestand bevindt'. Legerwoordvoerder kolonel Nachman Shai riep de Israeliers via radio en tv op niet in paniek te raken.

Hooggeplaatste militaire kringen spraken gisteren in een achtergrondgesprek met het buitenlandse pers echter over de de 'onvermijdelijkheid van oorlog'. 'De vooruitzichten zijn grimmmig', stelden deze militaire zegslieden. Volgens hen zal, welke vorm een oorlog ook aanneemt, Israel een Iraaks doelwit zijn om de Amerikaans-Arabische coalitie tegen Bagdad te ontwrichten. De Iraakse raketdreiging wordt in deze militaire kringen zeer ernstig opgenomen wegens het naar verwachting grote aantal burgerslachtoffers in de grote steden.

Hoewel deze pessimistische beoordeling het Israelische volk gisteren werd onthouden, heeft de regering waarschijnlijk op grond hiervan besloten tot de uitdeling van gasmaskers, die onderdeel vormen van een anti-gifgaspakket, over te gaan.

In eerste instantie zullen volgende week de pakketten worden uitgedeeld aan de inwoners van drie kleine stadjes in het noorden en zuiden van het land. Na 15 oktober zullen de grote steden Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa aan de beurt komen. Militaire kringen zeggen dat de uitdeling van de gasmaskers in geval van een acute oorlogsdreiging in enkele dagen kan worden voltooid.

Alle 4,5 miljoen Israelische burgers, inclusief de 800.000 Israelische Arabieren en de Palestijnse bevolking in het geannexeerde deel van Oost-Jeruzalem, zullen de pakketten krijgen. Zij hebben daarvoor via sociale premies betaald. De Palestijnen in de bezette gebieden zullen de pakketten echter moeten kopen.

Geloei van sirenes zal de bevolking waarschuwen wanneer de pakketten wegens een op handen zijnde Iraakse raketaanval moeten worden geopend en de gasmaskers opgezet. Het openen van de pakketten zonder dit of een ander signaal is strafbaar gesteld.

Volgens de legerwoordvoerder kost ieder gasmaskerpakket 100 dollar. Aangezien 4,5 miljoen burgers, inclusief kinderen, waarvoor speciale voorzieningen zijn getroffen, ermee worden uitgerust is met deze operatie een bedrag 450 miljoen dollar gemoeid. Behalve een gasmasker bevatten de pakketten spuiten tegen zenuwgas en poeder ter bestrijding van mosterdgas.

Israels grote ziekenhuizen hebben zich sedert het uitbreken van de crisis in de Golf grondig op het behandelen van slachtoffers van gifgasaanvallen ingesteld. Buiten de ziekenhuismuren zijn tientallen open douches ingericht waar slachtoffers kunnen worden schoongespoeld voor zij in het ziekenhuis zelf worden behandeld.

Ook op de scholen zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Op de hogere verdiepingen zijn grote hoeveelheden water in hermetisch afgesloten lokalen opgeslagen.

    • Salomon Bouman