'Grote Vier' geven formeel hun rechten in Duitsland op

NEW YORK, 2 okt. De vier overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog hebben gisteren alle rechten die zij hadden in Duitsland, inclusief Berlijn, opgegeven. Hiermee werd formeel de weg geeffend naar het herstel van de volledige soevereiniteit van Duitsland bij de vereniging, die vannacht plaatsvindt.

Het opgeven van de rechten gebeurde tijdens een korte en sobere plechtigheid aan het begin van een vergadering in New York van de CVSE, de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Van de CVSE zijn alle Europese landen, met uitzondering van Albanie, plus de Verenigde Staten en Canada lid. Het was de eerste CVSE-bijeenkomst die ooit buiten Europa is gehouden.

Het document waarin de vroegere Grote Vier afstand doen van hun rechten in Duitsland werd getekend door de ministers van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, Groot-Brittannie en Frankrijk, respectievelijk James Baker, Edoeard Sjevardnadze, Douglas Hurd en Roland Dumas. Hun Westduitse en Oostduitse collega's, Hans-Dietrich Genscher en Hans-Joachim Meyer, tekenden als getuigen.

De formele beeindiging van de geallieerde rechten zal in werking treden als een desbetreffend vorige maand in Moskou getekend verdrag door de parlementen van de vier landen is aanvaard.

Tijdens de vijf minuten durende plechtigheid, die met het drinken van een glas champagne werd afgesloten, werd niet gesproken. Alleen Sovjet-minister Sjevardnadze verbrak de sobere sfeer enigszins door zijn glas boven het hoofd te heffen en daarbij breeduit te glimlachen.

In een geschreven toespraak die later zou worden uitgesproken zei Sjevardnadze: 'Namens de Sovjet-Unie feliciteren we het Duitse volk warm en wensen we het verenigde Duitsland het beste op een lange reis in de Europese en mondiale familie van naties'.