Gist en Paques samen in milieutechnologie

ROTTERDAM, 2 okt. Gist-brocades in Delft gaat met het Friese milieubedrijf Paques in Balk samenwerken. De vorm van de samenwerking is nog niet duidelijk.

Paques is gespecialiseerd in de ontwikkeling van produkten die met gebruikmaking van natuurlijke processen afvalwater kunnen zuiveren. Paques houdt zich zowel met fundamenteel onderzoek bezig als met het ontwerpen van installaties voor biotechnologische processen. De milieugroep van het Delftse concern, waar 15 onderzoekers en laboranten werken, houdt zich alleen met biotechnologische research bezig.

Beide bedrijven denken dat het noodzakelijk is samenwerkingsverbanden te creeren om in te kunnen spelen op de toenemende omvang van de milieuproblematiek.

Door de beoogde samenwerking kunnen nieuwe milieutechnologische produkten versneld worden aangeboden, verwachten beide bedrijven. Naast de waterzuiverings-technieken van Paques kunnen vergelijkbare processen voor de zuivering van lucht en grond worden ontwikkeld. Hierbij denken de toekomstige partners onder andere aan een hoog belastbare aerobe reactor (die organische vervuiling met luchtzuurstof omzet).

Directeur J. H. J. Paques zegt dat het de bedoeling is dat zijn bedrijf de leidende partij bij de samenwerking wordt. Of dit zal resulteren in een volledige overneming door zijn bedrijf van de mileu-divisie van Gist wil Paques niet zeggen. 'Er wordt nog onderhandeld over de wijze van samenwerking. Het kan ook dat we een nieuwe gezamenlijke onderneming oprichten waarin bepaalde activiteiten worden ondergebracht', aldus Paques vanmorgen. Het is volgens Paques in ieder geval niet de bedoeling dat Gist in zijn bedrijf zal deelnemen.

Paques is de afgelopen jaren explosief gegroeid. In 1988 bedroeg de omzet nog twaalf miljoen gulden. Voor dit en volgend jaar verwacht de directie een omzet van 30 respectievelijk 40 miljoen gulden. De winst van het Friese bedrijf zal dit jaar op ongeveer drie miljoen gulden uitkomen, tegen 2,2 miljoen gulden vorig jaar. Bij Paques zijn ruim 100 werknemers in dienst.

Gist-brocades maakte vorige maand bekend samen met het Duitse chemieconcern BASF het enzym fytase van Gist op de markt te gaan brengen. Fytase is een stof die fosfaten uit natuurlijke veevoeders beter beschikbaar maakt. Ook maakte Gist in september bekend mogelijkheden te onderzoeken om met Exter in Zaandam samen te werken op het gebied van de produktie van smaakstoffen.