Foto

AMSTERDAM Met een fakkeloptocht heeft het 'Indonesisch Democratisch Front Diluar Negeri', gisteren in Amsterdam 25 jaar militaire dictatuur in Indonesie herdacht. In de nacht van 30 september op 1 oktober 1965 werd in Jakarta een aantal hoge legerofficieren vermoord tijdens een couppoging, die vermoedelijk door communisten was voorbereid. De opstand werd onder leiding van generaal Soeharto, de huidige president, neergeslagen en de communistische partij werd verboden. Honderdduizenden partijleden werden in de jaren daarna gedood of gevangen gezet. (Foto NRC Handelsblad/ Maurice Boyer)