Foto

AMSTERDAM Aan de Churchilllaan in Amsterdam is vandaag door premier Lubbers een standbeeld onthuld van Indiase leider Mahatma Ghandi. Het monument is op initiatief van Surinaamse en Indiase gemeenschappen gemaakt door de beeldhouwer Karel Gomes. De initiatiefnemers willen Ghandis ideeen levend houden voor een rechtvaardige en vreedzame samenleving.

Een bezinning op Ghandis gedachtengoed zou volgens de Stichting Monument Mahatma Ghandi het verzet kunnen steunen tegen rascisme, zelfzucht en demoralisering: de symptomen van maatschappij die steeds geweldadiger wordt. De keuze van de Chuchilllaan voor het standbeeld noemt de stichting 'ironie van het lot'. Churchill beschouwde Ghandi als de wegbereider van de 'uitverkoop van het Britse imperium'. De kosten voor het monument zijn voor het grootste deel bijeengebracht door particulieren. Het ontwerpbureau Snoep en Vermeer heeft een kort geding aangespannen tegen de stichting. Het bureau eist 14.000 gulden als vergoeding van de voorbereidende werkzaamheden die ten behoeve van het monument zijn verricht. Het bureau Snoep en Vermeer had samen met de kunstenaar het monument ontworpen. De uiteindelijke opdracht voor het monument werd door de stichting echter gegund aan een ander bureau dat een lagere offerte uitbracht. (Foto NRC Handelsblad/ Leo van Velzen)