Foto

DEN HAAG Veehouder A. van der Horst uit Enumatil in Groningen, die sinds augustus 1989 in Den Haag vrijwel onondoorbroken protesteert tegen het lage melkquotum dat hem werd toegewezen, liep vandaag met sympathisanten en koeien van paleis Noordeinde naar het Binnenhof, de route die de gouden koets elk jaar aflegt. De tocht was bedoeld als protest tegen het veeteeltbeleid van het ministerie van landbouw. (Foto NRC Handelsblad/ Rien Zilvold)