De Vries: aanpak verzuim in CAO-overleg aansnijden

DEN HAAG, 2 okt. Bedrijven moeten bij de komende onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomsten geld vrijmaken voor de oprichting van gezondheidsdiensten en maatregelen tegen het ziekteverzuim. Dat zei minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) gisteren bij de presentatie van een voorlichtingscampagne over de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Met ingang van gisteren vallen alle werknemers onder de bepalingen van de Arbowet, behalve mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en in de sector vervoer. De Arbowet werd tien jaar geleden door het parlement aangenomen. 'Een van de belangrijkste stukken sociale wetgeving van na de Tweede Wereldoorlog', sprak de toenmalige minister van sociale zaken Albeda destijds.

De Vries zinspeelde diverse malen op het Najaarsoverleg met vakbeweging en werkgevers van hedenmiddag. Het terugdringen van arbeidsongeschiktheid en preventie van ziekteverzuim staan centraal. Dat sluit volgens De Vries 'naadloos aan' bij de doelstelling van de Arbowet, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van het werk. Onderzoek heeft uitgewezen, zei De Vries, dat er bij een derde van het aantal arbeidsongeschikten een directe relatie bestaat tussen arbeidsongeschiktheid en de kwaliteit van het werk.