Corruptie Athene ex-minister cel in

ATHENE, 2 okt. De Griekse oud-minister Agamemnon Koutsoyorgas, de man die in de opeenvolgende kabinetten van de socialistische premier Andreas Papandreou opklom tot de hoogste positie van vice-premier, is gisteravond laat in voorlopige hechtenis gesteld. De arrestatie houdt verband met het onderzoek naar een corruptie-affaire die te maken heeft met het bankschandaal-Koskotas.

Volgens de beschuldiging zou hij van de frauderende bankier zelf in Amerikaanse hechtenis ruim twee miljoen dollar hebben geaccepteerd als tegenprestatie voor een wet die hij als minister van justitie door het parlement had laten aannemen en die voorzag in zeer elastische controle op het bankgeheim. Op de geheime Zwitserse bankrekening van hem en zijn vrouw, die inmiddels is ontsloten, is 1,2 miljoen dollar aangetroffen.

De inhechtenisneming gebeurde na een lange serie verhoren door de rechter van instructie bij het speciale gerechtshof dat door het parlement is ingesteld en waarbij drie afgevaardigden twee van rechts en een van links als aanklagers optreden.

In een dergelijke procedure is een andere socialistische oud-minister, Nikos Athanasopoulos, wegens valsheid in geschrifte al tot viereneenhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het onderzoek richt zich ook tegen andere oud-ministers en tegen oud-premier Papandreou zelf, die echter heeft laten weten te zullen weigeren voor enigerlei rechter te verschijnen. Papandreou is overigens vanmorgen met spoed naar het ziekenhuis gebracht wegens longoedeem. Hij had al lang hartproblemen.

Intussen heeft de Griekse premier Kostas Mitsotakis gisteren wijzigingen aangebracht in zijn vijf maanden oude, conservatieve kabinet. De meest opvallende betreft de toetreding van zijn eigen dochter, Dora Bakoyannis. 'Dora' zoals zij nu algemeen in Griekenland wordt genoemd, is de weduwe van de rechtse afgevaardigde Paul Bakoyannis, die een jaar geleden door een terroristische organisatie werd vermoord. De laatste maanden speelde zij al een dominerende rol achter de schermen. Haar officiele functie wordt 'onderminister bij de eerste minister', maar reeds is schertsend vastgesteld dat men Mitsotakis beter kan noemen 'premier bij de onderminister'.

De kabinetswijziging had plaats nadat de minister van economische zaken, George Souflias, drie maanden verlof had gekregen wegens een oorkwaal (ziekte van Meuniere), een verdwijning uit de openbaarheid waarachter velen echter nog andere motieven zoeken. Mitsotakis neemt nu zelf het betreffende departement op zich, maar onder hem treedt als onderminister Efthimios Khristodoulou aan, die tevoren adjunct-minister voor EG-zaken was. Khristodoulou gold als voorstander van devaluatie van de drachme, die nu ruim 30 procent zou zijn overgewaardeerd, waardoor de export stagneert en de import mede uit speculatieve doeleinden de pan uitrijst.

In een groot parlementsdebat, gewijd aan de economische situatie, heeft Mitsotakis echter gisteravond pertinent tegengesproken dat de drachme zou worden gedevalueerd. Daarmee reageerde hij ook op de socialistische oppositieleider Andreas Papandreou die tevoren gewag had gemaakt van 'de dure drachme'.

Het debat vormde de nasleep van drie weken van stakingen tegen een wetsontwerp waarin het stelsel van sociale verzekering en pensioenen wordt gereorganiseerd. De meeste pensioenkassen waren voor vele miljarden guldens in het rood komen te staan. Het ontwerp werd vrijdag met de kleinst mogelijke meerderheid door het parlement aangenomen en gelijktijdig zakte de stakingsbeweging in elkaar. Evenals na de staking van de leraren eerder dit jaar, die de eindexamens trachtten te boycotten, kan men ook nu spreken van een overwinning van de regering.

    • Frans van Hasselt