Benzinepomphouders Italie in staking tegen belastingen

ROME, 2 okt. Morgen willen de Italiaanse benzinepomphouders beginnen met een staking van drie dagen uit protest tegen de volgens hen steeds kleiner wordende marges. Alleen langs de autostrada's zal dan nog benzine te krijgen zijn, maar ook de pomphouders daar hebben acties aangekondigd.

Gisteren en vandaag stonden op veel plaatsen lange rijen bij de pompen, en in Rome zaten veel pompen al zonder benzine. Omdat de pompen overal om zeven uur sluiten kan van zeven uur vanavond tot zeven uur zaterdagmorgen nergens meer in de steden getankt worden.

De drie bonden van pomphouders zeggen dat hun leden door de stijgende exploitatiekosten in grote problemen zijn gekomen. Zij hebben voorgerekend dat zestig procent van hun winst wordt belast. Een liter super kost nu aan de pomp 1575 lire, bijna een rijksdaalder. Hiervan is 251 lire BTW en 842 lire accijns. resterende 482 lire (drie kwartjes) moet worden verdeeld tussen de oliemaatschappijen, de pomphouders en de pompbedienden.

Overigens geldt in Italie aan alle pompen dezelfde prijs. Mede hierdoor zijn er tientallen kleine pompjes, vaak midden in de woonwijken.

De bonden hebben aangekondigd dat zij in november en december weer stakingen zullen organiseren als de regering niet ingaat op hun eisen tot lastenverlichting.