Atlas Venture

Atlas Venture heeft een fonds opgericht voor participaties in Duitsland. De omvang van dit fonds kan uitgroeien tot 100 miljoen mark. NMB Bank, NMB Postbank en het pensioenfonds PGGM doen elk voor 60 miljoen mark mee.

Tien jaar geleden stichtte Atlas een eerste fonds met fl.100 miljoen. Op 46 deelnemingen is een positief resultaat behaald van ruim fl.44 miljoen. Sinds begin 1989 beschikt Atlas in een tweede fonds opnieuw over fl.100 miljoen om in ondernemingen te investeren. Verder zijn aparte fondsen beschikbaar voor de Amerikaanse markt (20 miljoen dollar), en de Duitse markt (20 miljoen mark), los van het zojuist gestarte nieuwe Duitsland-fonds. Ten behoeve van de investeringen in technologische ondernemingen is er bovendien nog een apart fonds, Partno Deelnemingen, een gezamenlijke activiteit met TNO.