Amsterdam trekt 40 miljoen gulden uit voor nieuw beleid

AMSTERDAM, 2 okt. In de begroting 1991 van de gemeente Amsterdam komt structureel 40 miljoen gulden beschikbaar voor nieuw beleid. Voor incidenteel nieuw beleid is dat 35 miljoen gulden. Dit betekent onder andere meer geld voor beheer van financien, openbare ruimte (schoonhouden stad) en versterking van de economische positie van de stad. Deze cijfers presenteerde wethouder De Grave (financien) vanmorgen op een persconferentie.

Het is het eerste begrotingsvoorstel van het nieuwe college van B en W, waarin PvdA, D66, Groen Links en VVD zitten. Evenals verleden jaar is de begroting sluitend.

Ter versterking van Amsterdams financiele positie wordt de negatieve reserve van 50 miljoen met 22,5 miljoen gulden teruggebracht, 10 miljoen meer dan in het programakkoord was vastgelegd. Volgens De Grave is het nodig de schuldenlast te verminderen om mogelijke financiele tegenvallers te kunnen op vangen en 'om wat meer vlees op de botten te krijgen'. De tegenvallers zouden evenals vorig jaar kunnen bestaan uit de kosten van sanering van de woningbouwvereniging Nieuw Amsterdam, die woningen in Amsterdam Zuidoost beheert en de onzekere rijksbijdrage aan de stadsvernieuwingskosten uit vroeger jaren. De Grave toonde zich optimistisch over het oplossen van dit laatste probleem. Over de saneringskosten van Nieuw Amsterdam kon hij nog weinig zeggen.

Het extra geld van het Rijk voor decentralisatie van de bijzondere bijstand, de extra bezuinigingen (ruim 12 miljoen) en de betere resultaten van onder meer het Havenbedrijf en het Grondbedrijf maken 'het financiele jasje ruimer dan Amsterdam gewend was', aldus de wethouder.