Ahold trekt prefs in en splitst zijn aandelen

ROTTERDAM, 2 okt. Koninklijke Ahold zal zijn aandeelhouders op een speciaal daartoe bijeen te roepen vergadering toestemming vragen de uitstaande preferente aandelen in te trekken en de nominale waarde van de gewone aandelen te halveren van fl.5 tot fl.2,50.

De raad van bestuur van Ahold stelt dit de aandeelhouders voor. Het bestuur van de Stichting Ahold Continuiteit dat de 107.130 preferente aandelen houdt en daarmee op de aandeelhoudersvergadering 21,4 miljoen stemmen kan uitbrengen tegenover alle houders van gewone aandelen met 23,5 miljoen stemmen, heeft aan dit voorstel al zoals verplicht zijn goedkeuring gehecht. Op de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 30 oktober zal de Stichting naar verwachting van haar stemrecht ook bij het behandelen van dit agendapunt gebruik maken.

Op 7 maart 1989 is aan de Stichting een optie verleend tot het nemen van 149.900 preferente aandelen. Die optie heeft een duur van 15 jaar en blijft verleend. De Stichting kan dus op ieder moment opnieuw de preferente aandelen opvragen, zonder dat de gewone aandeelhouders daarover opnieuw een besluit nemen.

De Stichting heeft van die mogelijkheid in maart vorig jaar gebruik gemaakt omdat toen de dreiging van een mogelijke ongewenste overname bestond, nadat het Duitse Asko een pakket Ahold-aandelen van SHV had overgenomen. Het bestuur van Ahold en de Stichting menen dat die dreiging nu niet meer aanwezig is. Het pakket van Asko is inmiddels door een groep van banken verkocht aan beleggers in verschillende landen.

Uit de winst van Ahold heeft de Stichting tussen maart vorig jaar en het definitief intrekken van de preferente aandelen naar schatting 6,5 miljoen gulden primair dividend ontvangen.

Het voorstel om de preferente aandelen in te trekken staat volgens Ahold volledig los van de voorgenomen notering van het aandeel in de Verenigde Staten via het Nasdaq-systeem. De splitsing van het aandeel heeft daar wel mee te maken. Daarmee beoogt Ahold een koersniveau te realiseren dat dicht aansluit bij dat van vergelijkbare in de Verenigde Staten genoteerde aandelen. Ahold verwacht dat de verhandelbaarheid van zijn aandelen hierdoor wordt vergroot. Ahold behoort in de Verenigde Staten inmiddels tot de grootste tien supermarktketens en heeft onlangs gezegd op zoek te zijn naar nieuwe overnames daar.