Aansluiting basisvorming met MAVO en LBO moeilijk

ZOETERMEER, 2 okt. De examenvoorschriften voor LBO, MAVO, HAVO en VWO sluiten voldoende aan op zogenoemde kerndoelen voor de basisvorming. Maar zowel de examenvoorschriften als de eisen die voor de basisvorming gelden, zijn zo algemeen geformuleerd dat in de praktijk nog moet blijken of de overgang van de basisvorming naar de overige delen van het voortgezet onderwijs inderdaad rimpelloos verloopt.

Dit concludeert de commissie die staatssecretaris Wallage (onderwijs) adviseert over de nieuwe gemeenschappelijke onderbouw van het voortgezet onderwijs. Deze commissie publiceerde enkele maanden geleden de 'kerndoelen' van het onderwijs in de basisvorming. In een apart advies dat is aangeboden aan Wallage, gaat de commissie nu in op de verhouding tot de verschillende eindexamens na de basisvorming en het minimumniveau dat elke leerling in de eerste drie jaar moet kunnen halen.

Omdat de examens MAVO en LBO al na vier jaar worden afgenomen en naar verwachting veel van de leerlingen op dit niveau ten minste drie jaar over de basisvorming zullen doen, worden hier de grootste aansluitingsproblemen verwacht. Volgens de commissie biedt de overgang naar de vijfjarige HAVO en zesjarige VWO genoeg tijd om een goede aansluiting mogelijk te maken.

Op basis van een vergelijking van de kerndoelen van de basisvorming met de inhoud van de huidige LBO- en MAVO-examens met de daarbij behorende slaagpercentages, concludeert de commissie dat tachtig tot negentig procent van alle leerlingen een examen op ten minste het middenniveau (C) van LBO en MAVO kan behalen. Nu levert dat met name voor leerlingen in het technisch onderwijs een probleem op. Hier haalt 61 procent van de leerlingen dat C-niveau niet. Met name de algemene vakken zoals talen vormen een struikelblok.

De commissie gaat er echter van uit dat door de gewijzigde opzet van het onderwijs in de eerste drie jaar ook deze leerlingen die nu niet verder komen dan A of B, alsnog dat C-niveau kunnen halen. Voor wie het dan nog niet redt, heeft de staatssecretaris inmiddels ontheffingsmogelijkheden voor een of meer vakken voorgesteld.

De commissie heeft ook de LBO- en MAVO-examens vergeleken met de eisen die vervolgopleidingen in het MBO en HAVO stellen. Ze vindt de eisen voor LBO en MAVO overladen als voorbereiding op deze schooltypen. Na invoering van de basisvorming kan volgens haar bij sommige vakken eenderde van de eisen worden geschrapt zonder dat leerlingen in die vervolgopleidingen in moeilijkheden komen. Wel moet daarvoor het verschil tussen het bestaande C en D niveau helderder worden gedefinieerd.