Vragen over positie van MacSharry

ROTTERDAM, 1 okt. Leden van het Europees parlement en de Tweede Kamer vragen opheldering over de betrokkenheid van EG-landbouwcommissaris MacSharry en oud-minister Braks van landbouw bij de afwending van een faillissement van het Ierse vleesconcern Goodman International.

De Amro Bank zegt enige tientallen miljoenen verlies te lijden omdat de bank zich, op voorspraak van een topambtenaar van het ministerie van landbouw, in augustus met tegenzin heeft onthouden van een eis tot onmiddellijke terugbetaling van een deel van de negentig miljoen gulden schuld die het vleesconcern aan de Amro heeft. Daardoor werd het faillissement van Goodman voorkomen.

De topambtenaar handelde in opdracht van minister Braks, die kort daarvoor was benaderd door Europees landbouwcommissaris MacSharry, zelf een Ier. Minister Braks ontkent dat zijn topambtenaar de Amro Bank onder druk heeft gezet.

Volgens het Europarlementslid E. Woltjer wil de sociaal-democratische fractie van het parlement de rol van landbouwcommissaris MacSharry onderzoeken. 'Er zijn al eerder verhalen losgekomen over de verwevenheid van MacSharry met bepaalde bedrijven in Ierland. We willen niet alleen weten wat er in deze zaak is gebeurd, we stellen ook in het algemeen vragen over het functioneren van Europese commissarissen. Het komt te vaak voor dat specifieke relaties bestaan tussen commissarissen en het bedrijfsleven in hun land van herkomst. Ik kan me voorstellen dat we scherpere regels formuleren over het gedrag van commissarissen. De huidige regels, zoals neergelegd in het verdrag van Rome, zijn onvoldoende.'

Het VVD-Kamerlid P. Blauw wil dat ook duidelijkheid ontstaat over de betrokkenheid van oud-minister Braks bij de zaak-Goodman. Hij zal eerst 'via de binnenlijn' opheldering pogen te verkrijgen, vervolgens eventueel via het stellen van vragen. 'Er moet helderheid komen over de juistheid van de geruchten', aldus Blauw.