VHP-voorzitter

In de krant van afgelopen vrijdag stond dat drs. E. Nypels (oud D66-Kamerlid) voorzitter is van de MHP (vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel); dit moet zijn de VHP (Vereniging Hoger Personeel), een bij de MHP aangesloten vakvereniging.