Sovjet-Unie en Israel halen hun banden aan

TEL AVIV, 1 okt. De Sovjet-Unie en Israel hebben gisteren besloten volledige consulaire betrekkingen aan te knopen. In Jeruzalem wordt dit gezien als een belangrijke stap op weg naar herstel van de op 10 juni 1967 door Moskou verbroken diplomatieke betrekkingen met Israel.

De Sovjet-minister van buitenlandse zaken, Edoeard Sjevardnadze, kondigde het besluit van Moskou de consulaire betrekkingen met Israel te normaliseren aan tijdens een onderhoud in New York met zijn Israelische collega, David Levy. Tot Israels grote teleurstelling liet Sjevardnadze Levy in het ongewisse over het instellen van rechtstreekse vluchten tussen Moskou en Tel Aviv. Niettemin verwacht men in politieke kringen in Israel dat ook deze kwestie op korte termijn wordt geregeld.

Op gezag van hooggeplaatste politieke bronnen in Jeruzalem hadden de Israelische media gisteren uitgebreid gewag gemaakt van dergelijke vluchten. Vandaag melden deze bronnen dat president Michail Gorbatsjov persoonlijk daartoe al heeft beslist. Tijdens het onderhoud in New York bleek echter dat Sjevardnadze aan rechtstreekse vluchten tussen Moskou en Tel Aviv de voorwaarde verbindt dat Sovjet-joden zich niet in de door Israel bezette gebieden vestigen.

Om dezelfde reden stuit het Israelische verzoek om Amerikaanse overheidsgaranties voor een lening van 400 miljoen dollar voor de opvang van de Russische massa-immigratie op grote moeilijkheden. De indruk bestaat dat Washington en Moskou met het oog op voortzetting van het vredesproces na beeindiging van de crisis in de Golf wat dit probleem betreft op elkaar zijn afgestemd.

Minister Levy wees de Sovjet-voorwaarde tijdens zijn gesprek met Sjevardnadze van de hand. 'Het is onaanvaardbaar van Israel te eisen dat het zijn burgers verbiedt te wonen waar ze willen', zei Levy volgens een verslag van het gesprek in New York in de Israelische pers. Levy zei dat Israel dit als inmenging in zijn binnenlandse zaken beschouwt.

In ieder geval is Israel tevreden dat de Israelische vlag op het consulaat in Moskou weer in top zal gaan. Israel zal als gevolg van nieuwe officiele status van het consulaat zijn staf kunnen vergroten voor de behandeling van duizenden aanvragen van Sovjet-joden voor emigratie naar Israel.