Schoonmaak badmintonbond

ARNHEM, 1 okt. De Nederlandse Badminton Bond (NBB) is bezig met een fikse schoonmaak. Het nieuwe bestuur, onder leiding van de financieel deskundige John Nouwt, wil nog dit jaar schoon schip maken. De voorzitter maakte op de bondsvergadering bekend dat de NBB binnenkort over een krediet van tweeeneenhalve ton beschikt bij de ABN Bank om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Daarnaast hebben diverse districten hun medewerking toegezegd om aan verdere financiele problemen het hoofd te bieden.

Op de bijeenkomst op Papendal werden diverse nieuwe bestuursleden gekozen. Het vorige college was 30 juni na een motie van wantrouwen opgestapt. Die dag werd alleen Nouwt geinstalleerd. Zaterdag werd het bestuur uitgebreid met Eric Bakker, Barend Braaksma, Jorina Kalk, Mark Leenders, George-Jan le Roy en Hans Topee.

Het vorige bestuurscollege was gestruikeld over de slechte financiele situatie. Intussen is er wat dat betreft duidelijkheid. De fraude door een onlangs ontslagen bondsmedewerker wordt op ruim 50.000 gulden geschat. Daarnaast is er nog een bedrag van maximaal 100.000 gulden aan mogelijk oninbare vorderingen. Nouwt: 'We willen in 1991 met een schone lei beginnen. De controle moet dan zodanig zijn, dat we op elk moment kunnen vaststellen hoe we er financieel voorstaan'.

De NBB heeft voor de begroting van 1991 een bezuiniging van tweeeneenhalve ton doorgevoerd. Ook in het topsportbudget wordt flink gesnoeid. Met het oog op de Olympische voorbereiding kwam deze maatregel hard aan bij de nationale selectie. 'Maar we zijn nog eens met de stofkam door de begroting gegaan en we hebben de pijn voor onze toppers zo gering mogelijk houden. We kunnen volgend jaar vrijwel alles doen wat we ons hadden voorgenomen, ' aldus bestuurslid Bakker.