'Russische bedrijven te koop voor buitenlandseinvesteerders`

ROTTERDAM, 1 okt. Buitenlandse bedrijven kunnen binnenkort volledig eigenaar worden van ondernemingen in de Sovjet-Unie. President Gorbatsjov zal op korte termijn maatregelen uitvaardigen om de bestaande restricties op buitenlandse investeringen op te heffen. Directies krijgen de volledige zeggenschap over hun onderneming.

De Russische econoom Stanislav Sjatalin, belangrijk adviseur van Gorbatsjov, heeft dat vandaag aangekondigd in een interview met de Financial Times. Volgens Sjatalin, lid van de Gorbatsjovs presidentiele raad, zal de Sovjet-president 'binnen enkele dagen' gebruik maken van de nieuwe mogelijkheid per decreet een serie economische maatregelen uit te vaardigen. Sjatalin gaf geen details over de maatregelen die Gorbatsjov zal treffen. De Opperste Sovjet stemde vorige week in met het verzoek van Gorbatsjov hem speciale bevoegdheden te geven om economische hervormingen door te voeren.

Sjatalin is voorzitter van een groep economen, die een plan heeft opgesteld om de Sovjet-Unie in 500 dagen naar een markteconomie te leiden. Hij voorspelt dat zijn radicale plan snel zal worden uitgevoerd. Volgens de Sjatalin moet zijn plan niet langer als het 'plan-Sjatalin' worden aangeduid, maar als het presidentiele plan. 'Het zal worden uitgevoerd, gelooft u mij.'

Het plan van Sjatalin is veel radicaler dan het alternatieve plan van Sovjet-premier Nikolai Ryzjkov. Het voornaamste verschil is dat het zogeheten 500-dagen plan voorziet in een snelle, massale privatisering die de macht van de centrale overheid in Moskou moet breken. Het plan-Ryzkjov voorziet in een minder radicale afbraak van de planeconomie.

'Op een paar zinnen en tabellen na zijn de twee plannen onverenigbaar', aldus Sjatalin. Ryzjkov staat de laatste weken onder druk af te treden door de kritiek op zijn meer voorzichtige plan. Het Sovjet-parlement moet op 15 oktober een keuze maken uit het 500-dagen plan, de blauwdruk van Ryzjkov of een combinatie van de twee plannen.