PvdA wil aanpak hogere inkomens bij tegenvallers

DEN HAAG, 1 okt. De partijraad van de PvdA wil dat het kabinet de hogere inkomens aanpakt als de staatsfinancien ingrijpende nieuwe keuzes noodzakelijk maken. Het streven van dit kabinet om de inkomensverhoudingen te stabiliseren hoeft volgens de partijraad niet 'onverkort' te worden doorgetrokken naar de hogere inkomensgroepen.

De partijraad van de PvdA kwam zaterdag in Amsterdam bijeen om te reageren op de eerste Miljoenennota van PvdA-leider en minister van Financien Kok. De achterban van de PvdA bleek niet ontevreden. Wel werd aangedrongen op een 'scherper PvdA-profiel'. Op een punt waarover al op korte termijn een besluit moet vallen, kreeg de PvdA-fractie in de Tweede Kamer een concreet verzoek mee: te volharden in het verzet tegen de extra verhoging van de treintarieven in de ochtendspits.

Met het oog op de tussenbalans die het kabinet in het voorjaar van '91 gaat opmaken, sprak de partijraad zich uit over de inkomensverhoudingen. Om de samenwerking met coalitiegenoot CDA niet onder te grote druk te zetten, legde de partijraad in voorzichtige bewoordingen vast dat de hogere inkomens niet aan een lastenverzwaring kunnen ontkomen als volgend voorjaar zou blijken dat het kabinet door de Golfcrisis in de financiele problemen is gekomen.

Het CDA verzet zich tot nu toe tegen elke suggestie in de richting van een lastenverzwaring. De uiteindelijke tekst van de formele reactie van de partijraad op de Miljoenennota luidt: 'Indien de economische ontwikkelingen ingrijpende nieuwe afwegingen nodig maken, kan daarbij naar de mening van de partijraad de positie van de meest draagkrachtigen niet onbesproken blijven.'

In de slottoespraak zei PvdA-fractievoorzitter Woltgens aan het adres van coalitiepartner CDA dat 'blijkbaar niet voor iedereen een eerlijke inkomensverdeling zo gewoon is als bij ons'. Hij herinnerde aan het gevecht in het kabinet van afgelopen zomer om de laagstbetaalden er volgend jaar even veel in koopkracht op vooruit te laten gaan als de hogere inkomens. 'Ik vind dat degenen die de ongelijkheid uitdragen, moeten bewijzen waarom ze dat willen. Wij moeten niet hoeven te bewijzen dat we de ongelijkheid willen bestrijden.'

Met een grap reageerde Woltgens op de kritiek die uit eigen gelederen over hem heen kwam, nadat hij de Miljoenennota een verademing had genoemd. De eigen partijleden vonden dat iets te ver gaan voor een begroting die zeer kritisch is ontvangen. Woltgens zei dat het hem een hoop werk bespaarde dit jaar geen alternatieve begroting te hoeven maken, zoals tijdens de oppositiejaren van de PvdA gebruikelijk was. 'Dat heeft nu onze eigen minister van financien gedaan. Dat op zich is al een gigantische verademing.'

Ook uit de inhoud blijkt volgens Woltgens duidelijk dat de begroting een 'PvdA-stuk' is. 'Het is de eerste Miljoenennota sinds jaren waarin een toename van het aantal verpleegkundigen niet als een tegenvaller wordt gezien.' Volgens de fractievoorzitter is het 'een buitengewoon knappe prestatie' dat het financieringstekort ondanks de tegenvallende ontwikkelingen daalt, terwijl dit gepaard gaat met een grote inzet voor nieuw beleid.

Volgens Woltgens laat de begroting zien dat een 'kernkeuze' is gemaakt. 'Uit de Miljoenennota blijkt dat welvaart meer is dan wat iedereen individueel in zijn portemonnee krijgt.' Welvaart is volgens Woltgens ook schoon water, schone lucht en veiligheid op straat. In tegenstelling tot de filosofie van de vorige kabinetten Lubbers is daar 'geen terugtredende overheid, maar een optredende overheid voor nodig'.