Poolse Senaat neemt heftig omstreden nieuwe abortuswetaan

WARSCHAU, 1 okt. De Poolse Senaat heeft zaterdag, tot woede van vrouwengroepen, een wetsontwerp aangenomen waarin het recht op abortus wordt afgeschaft. Het wetsontwerp moet nog door de Sejm worden goedgekeurd voordat het van kracht wordt.

Met 56 tegen negentien stemmen bij een onthouding stemde de door Solidariteit gedomineerde Senaat in met het wetsontwerp, dat veruit het strengste is in Oost-Europa. Het verbiedt abortus in elk geval, ook als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of als het leven van de moeder in gevaar is. De enige concessie die de Senaat in het oorspronkelijke ontwerp wilde aanbrengen was het schrappen van de bepaling dat vrouwen die een abortus ondergaan en artsen die er een plegen een gevangenisstraf van twee jaar riskeren.

Tijdens het debat in de Senaat protesteerden honderden voorstanders van abortus tegen het wetsontwerp. Op een spandoek vroegen ze zich af of er 'bij elke pastorie een gevangenis komt' en scandeerden de leuze 'Dit is de wraak van de clerus voor het celibaat'. Daarmee doelden ze op de sinds vorig jaar sterk gestegen invloed van de katholieke kerk in het openbare leven, waarvan de abortuswet en het onlangs ingevoerde godsdienstig onderwijs op de scholen de eerste resultaten zijn.

Voorstanders van de abortuswet hebben onderstreept dat het verbod 'een bijdrage aan de Europese beschaving' is. 'Europa heeft een hoog technologisch niveau, maar mist de beschaving van liefde en verantwoordelijkheid, ' zo stelde senator Walerian Piotrowski, de man die het wetsontwerp indiende. Tegenstanders voerden aan dat het verbod van abortus in een land met een gebrekkig stelsel van seksuele opvoeding en bescherming tegen ongewenste zwangerschap, en een gezondsheidssysteem dat te wensen overlaat, tot een groot aantal ongewenste zwangerschappen zal leiden. (UPI)