'Landen van Derde wereld zijn het meest gebaat bijbegrotingshulp'

NEW YORK, 1 okt. In plaats van hulp voor speciale projecten en betalingsbalans-hulp moeten de rijke landen meer begrotingshulp aan de landen van de Derde wereld geven. Dat zei minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking gisteren in New York. De belangrijkste voorwaarde is wel dat deze landen hun uitgavenpatroon herzien ten gunste van sociale voorzieningen. Bovendien moeten zij bereid zijn, voor zover dat niet het geval is, een systeem van pluriforme democratie toe te laten.

Pronk zei dit na afloop van de 'kindertopconferentie' in het VN-gebouw in New York, waar eenenzeventig staatshoofden en regeringsleiders uit de gehele wereld aanwezig waren. Ook het afkopen van schulden van ontwikkelingslanden, zoals dat nu gebeurt ten gunste van milieuprogramma's, moet worden uitgebreid tot sociale programma's.

De achtergrond van Pronks gedachten was de vraag hoe hij en vertegenwoordigers van andere rijke landen het programma voor kinderen willen financieren dat de politieke leiders gisteren in New York hebben aangenomen. Dit programma wil voor het jaar 2000 een volledige immunisering van alle kinderen voor vijftien ziektes, eliminatie van ondervoeding van kinderen en universele toegankelijkheid tot basisonderwijs. De kosten daarvan worden geschat op 7,5 miljard dollar per jaar. Die moeten naar de opvatting van specialisten van de VN worden gefinancierd uit een combinatie van verschuiven van uitgaven in de ontwikkelingslanden zelf (minder geld voor defensie, bijvoorbeeld) en veranderde doeluitkeringen van de rijke landen. Begrotingshulp op voorwaarde van sociaal en democratisch beleid is van dat laatste de kern.

Pronk zei dat er minder projecthulp moet worden gegeven, vooral wanneer deze in de eerste plaats het bedrijfsleven ten goede komt in het land dat de hulp geeft. Op een vraag of ontwikkelingslanden wel akkoord zullen gaan met zulke stringente voorwaarden voor hulpverlening, antwoordde hij dat economische en sociale voorwaarden noodzakelijk zijn geworden voor het succes van de ontwikkelingssamenwerking. 'Ontwikkelingslanden hebben hier de laatste tijd minder moeite mee. Onder invloed van de gebeurtenissen in Oost-Europa zie je nu ook in Afrika steeds meer groepen die democratisering voorstaan. Als ik hier met mensen uit de ontwikkelingslanden over praat, zeg ik er steeds bij dat het publiek in westelijke landen ook steeds minder bereid is hulp te geven aan landen waar men niet goed op zijn eigen mensen past.'