Hudig stoot verzekeringen af

ROTTERDAM, 1 okt. De Hudig-Langeveldt Groep gaat zich concentreren op de makelaardij in assurantien. De tweede poot van de onderneming, de *

zekeringsgroep, zal worden afgestoten.

Er is nog geen beslissing genomen over de wijze waarop de verzekeringsactiviteiten van het concern zullen worden afgestoten, zodat in dit stadium geen mededelingen kunnen worden gedaan over contacten met derden, aldus een woordvoerster van het bedrijf. Wel kon de woordvoerster zeggen dat het niet de bedoeling is dat gedwongen ontslagen zullen vallen. Bij de verzekeringsgroep van Hudig-Langeveldt werken ongeveer 260 mensen.

Hudig-Langeveldt heeft een sterke positie in Europa als makelaars (gevolmachtigden) van schade- en levensverzekeringen met respectievelijk bruto premie-inkomens in 1989 van 810 miljoen gulden en 285 miljoen gulden.

In de af te stoten groep zijn het assuradeursbedrijf Tollenaar en Wegener en de verzekeringsmaatschappij Interlloyd Schade actief op het gebied van zowel industriele als particuliere schadeverzekeringen. Voorts omvat deze groep de levensverzekeringsmaatschappij Interlloyd Leven alsmede de averij-agentenbedrijven Alfred Schroder, De Vos en Zoon en Langeveldt Schroder.

De recente ontwikkelingen op verzekeringsgebied maken een schaalvergroting van de T en W/Interlloyd-werkzaamheden wenselijk. Bij de gesprekken met mogelijke nieuwe partners voor de verzekeringsgroep wordt Hudig-Langeveldt bijgestaan door de Chase Investment Bank te Londen. De verzekeringsgroep boekte vorig jaar in totaal een premie-inkomen van 483 miljoen gulden.