Hoogovens

De directie van Hoogovens Aluminium verwacht na het uitstekende 1989 dat de winst dit jaar zal achterblijven, mede door de prijsval van primair aluminium. Door deze sterke prijsdaling zijn de resultaten bij de smelters fors gedaald, hetgeen slechts voor een deel door verbetering van de marges bij de halffabrikaten kan worden gecompenseerd. Dit staat in het eerste verslag van deze zelfstandige onderneming van de Hoogovens Groep.

De omzet van Hoogovens Aluminium steeg vorig jaar met 9,6 procent van fl.2,7 miljard tot iets onder fl.3 miljard. Het bedrijfsresultaat klom van fl.237 miljoen naar fl.272 miljoen en het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op fl.195 miljoen tegen fl.165 miljoen in 1988.