Daggrafiek

Bobel was vorige week de grootste verliezer op de Amsterdamse effectenbeurs. Het niet officieel genoteerde fonds verloor in de loop van de week bijna een derde van zijn waarde en bereikte op 3 gulden een dieptepunt. Vrijdag herstelde het zich en sloot op 3,30 gulden.