China ontkent hulp aan Irak voor kernwapens

PEKING, 1 okt. China heeft een bericht in de Britse krant The Independent on Sunday dat het het embargo van de Verenigde Naties tegen Irak heeft geschonden met de levering van chemicalien als volledig ongegrond van de hand gewezen.

De krant beschuldigde China gisteren van het sluiten van een geheim contract met Irak voor de levering van zeven ton lithium hydride, een chemisch produkt dat gebruikt wordt voor kern- en waterstofbommen en ook dient als brandstof voor raketten.

De krant schreef te beschikken over een kopie van het koopcontract tussen China's staatswapenexportbedrijf Norinco en een internationale commissionair die de chemicalien via Iran aan Irak zou doorleveren. De prijs van een ton lithium hydride zou 210.000 dollar bedragen.

Binnen enige uren na het verschijnen van het bericht op de fax-machines publiceerde het persbureau Nieuw China een ontkenning van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken, die het bericht 'verstoken van elke basis' noemde. De woordvoerder zei dat China een 'verantwoordelijk land' is dat altijd een 'uiterst serieuze houding' heeft getoond in het naleven van resolutie 661 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin een handelsembargo tegen Irak wordt ingesteld.

Diplomatieke kringen in Peking zijn verdeeld over de waarde van de Chinese ontkenning. De Britse ambassadeur Sir Alan Donald noemde het bericht in de Independent 'onzin' en zei dat zijn regering volledig tevreden is met de categorische Chinese ontkenning. Maar een andere vooraanstaande diplomaat, die niet met name genoemd wenste te worden, nam een afwachtende houding aan. Hij zei echter dat als bewezen wordt dat de Chinezen dubbel spel spelen in deze uiterst belangrijke kwestie, hun dat duur zal komen te staan. De diplomaat voegde eraan toe dat het heel goed denkbaar is dat obscure bronnen met pro-Iraakse of anti-Chinese motieven vervalste documenten aan de Independent hebben toegespeeld. Een andere mogelijkheid is dat China's lucratieve militaire industrie de order met veronachtzaming van alle potentiele diplomatieke repercussies autonoom heeft getekend. Maar dit is niet erg waarschijnlijk aangezien de directie van Norinco wordt voorgezeten door Zou Jiahua, die tevens minister van de staatsplancommissie is. Bovendien is het geldelijk gewin zo beperkt dat het de enorme politieke schade niet waard is. Anderzijds heeft China tijdens Golfoorlog ook herhaaldelijk ontkend dat het de oorlogvoerende partijen van wapens voorzag, terwijl het evident was dat beide elkaar met een breed assortiment aan Chinees wapentuig bestookten.

Het omstreden bericht in de Independent komt op het moment waarop China wacht op een beloning voor zijn 'goed gedrag' in de Golf-crisis van de zijde van de VS en Europa. China's stem als een van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad is van wezenlijk belang geweest voor de vorming van de nagenoeg unanieme wereldwijde coalitie tegen Irak. Met name om deze reden, maar ook wegens de relatieve binnenlandse politieke ontspanning en economische stabilisering, zijn de Europese landen, en iets schoorvoetender de VS, bereid de politieke betrekkingen op hoog niveau met China te hervatten. Premier Li Peng zei gisteren in zijn toespraak ter gelegenheid van de 41ste verjaardag van de Volksrepubliek dat er een substantiele verbetering van de relaties met het Westen is en dat 'de feiten tonen dat China immer meer vrienden heeft en zijn internationale status hoger dan tevoren' is. Tot zover onze correspondent.

Syrie heeft zich bereid getoond nog meer troepen naar de anti-Iraakse coalitie in Saoedi-Arabie te sturen. De Syrische vice-president Abdel-Halim Khaddam, die dat in Kairo meedeelde na een onderhoud met president Mubarak, zei niet hoeveel Syrische militairen al in het gebied waren. Damascus had eerder al 15.000 man en 300 tanks toegezegd.

Duizenden Sri-Lankezen hebben zich volgens de Iraakse ambassadeur in Colombo aangemeld voor dienst in het Iraakse leger. Een Sri-Lankese regeringsfunctionaris zei slechts te weten van berichten dat Sri-Lankezen die bij de Iraakse ambassade informatie kwamen vragen over in Irak vermiste verwanten aanmeldingspapieren kregen voor het Iraakse leger. (Reuter, AP)

    • Willem van Kemenade