BNG

De winst van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten (BNG) is in de eerste helft van het jaar met vijf procent gestegen van fl.117 miljoen in 1989 tot fl.123 miljoen in 1990. Daarbij gingen de rente-inkomsten omhoog van fl.139 miljoen naar fl.148 miljoen. Het balanstotaal groeide met 1,2 procent van fl.78,55 miljard tot fl.79,51 miljard.

In augustus heeft de BNG een beperkte emissie opengesteld om gemeenten en enkele provincies die nog niet deelnemen in haar aandelenkapitaal, in staat te stellen een belang te verkrijgen. De staat zal zijn belang van 50 procent op dezelfde voorwaarden kunnen handhaven. Het aandelenkapitaal zal met ten hoogste 3,7 procent kunnen toenemen.

Hoewel de druk op de rentemarge groter is geworden dan was voorzien, zal het resultaat van de bank dit jaar naar verwachting dat van 1989 (f. 230 miljoen netto) overtreffen.