Amnestie in Chili voor militairen

SANTIAGO, 1 okt. Het Hooggerechtshof in Chili heeft vrijdag een amnestiewet voor militairen die tussen 1973 en 1978 de mensenrechten hebben geschonden, grondwettelijk verklaard. Het gerechtshof gelastte onmiddellijke stopzetting van alle gerechtelijke onderzoeken of processen wegens schendingen van de mensenrechten. De amnestiewet is in 1987 afgekondigd door de toenmalige president, generaal Augusto Pinochet. De regering reageerde zaterdag met de verklaring dat recht gedaan moet worden aan de slachtoffers van het militaire bewind (1973-1990). Waarnemend president Enrique Krauss, die Patricio Aylwin verving, sprak van een 'juridische botsing' tussen de uitvoerende en de juridische macht. De uitspraak van het gerechtshof is van direct belang voor ten minste vijftien gevallen van schendingen van de mensenrechten, die momenteel worden onderzocht. Daartoe behoren de ontdekkingen van acht massagraven waar de stoffelijke resten zijn gevonden van 106 mensen die om politieke redenen zijn geexecuteerd. (AP)