WVC wil nieuw fonds voor subsidie literatuur

RIJSWIJK, 29 sept. Het ministerie van WVC wil met ingang van 1 januari 1991 een apart fonds instellen voor alle Nederlandse literaire produkties en vertalingen. Het Fonds krijgt een budget van 2,25 miljoen gulden, waarmee het na het, op individuele schrijvers gerichte, Fonds voor de Letteren de belangrijkste subsidiebron wordt in het Nederlandse letterenbeleid.

Het nieuwe Fonds is niet alleen bedoeld voor de subsidiering van boeken en literaire tijdschriften, ook de vertaling van Nederlands en buitenlands werk zal er onder vallen. De vertaling van buitenlandse literatuur in het Nederlands is een nieuw element in het Nederlandse letterenbeleid. Tot nu toe werd er hoogstens wel eens onofficieel een moeilijk te financieren vertaling gesubsidieerd.

Het Fonds krijgt de vorm van een privaatrechtelijke stichting, gebaseerd op de Fondsenwet. In het bestuur zijn de verschillende belanghebbenden vertegenwoordigd.

Het fonds beperkt zich nadrukkelijk tot de Nederlandse literatuur en de Nederlandse uitgevers. Vlaamse en Zuidafrikaanse schrijvers worden van subsidiering uitgesloten. De minister sluit niet uit dat de bevordering van Vlaamse literatuur op den duur bij het nieuwe Fonds zal worden ondergebracht, maar daarvoor zal eerst overeenstemming moeten worden bereikt met de Vlaamse regering. In april van dit jaar maakte de Vlaamse regering een einde aan de subsidiering van de voorganger van het nieuwe fonds, de Stichting voor Vertalingen. Na 1992 zal het moeilijk worden de huidige discriminatie op grond van nationaliteit vol te houden.

De belangrijkste reden voor de oprichting van een Fonds is dat dit naar verwachting sneller en efficienter kan werken dan de huidige regelingen. In de nieuwe opzet hoeft er niet meer over elk besluit advies te worden gevraagd van de Raad voor de Kunst. Ook wordt het moeilijker om tegen negatieve besluiten van het Fonds in beroep te gaan.