Voortaan advies nodig voor dierproef

DEN HAAG, 29 sept. Dierproeven kunnen voortaan niet meer worden verricht voordat vooraf advies over de proef is ingewonnen bij een speciaal voor dit doel opgerichte commissie. De commissie zal zich buigen over de ethische toelaatbaarheid en vervolgens advies geven aan de instantie die de proeven wil verrichten. Zo'n instantie moet voor het verrichten van dierproeven een vergunning hebben. De vergunninghouder houdt overigens de uiteindelijke bevoegdheid om de dierproef al dan niet te verrichten. De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met een wijziging van deze strekking van de Wet op de dierproeven.