Tumult in Volkskammer DDR over Stasi

BERLIJN, 29 sept. Drie DDR-ministers en in totaal 56 afgevaardigden in het huidige Oostduitse parlement zijn medewerker geweest van de eerder dit jaar ontbonden geheime dienst, de Stasi. Dat is gisteren bekendgemaakt in een tumultueus, laatste debat in de Volkskammer.

Een van de betrokken ministers, Axel Viehweger (bouwzaken), heeft zich nog voor de bekendmaking van zijn rol als informant van de Stasi in de Volkskammer verontschuldigd en trad staande de vergadering af. De namen van de twee andere ministers zijn niet meegedeeld. Volgens de Oostduitse krant Der Morgen zijn het Karl-Hermann Steinberg (milieu en energie), die al eerder beschuldigingen op dit punt heeft ontkend, en Manfred Preiss (gemeentelijke aangelegenheden).

De lijst van parlementsleden die de afgelopen maanden in weerwil van hun besmette verleden zitting hadden in het eerste democratische parlement van de DDR, werd in een besloten zitting voorgelezen. De lijst is opgesteld door een commissie uit de Volkskammer zelf. De antecedenten van 76 afgevaardigden zijn onderzocht, negen van hen weigerden medewerking. Van de 56 gevallen beoordeelde de commissie er vijftien als bijzonder zwaar. Dat betrof met name de drie ministers. Van de vijftien zware gevallen volgens Der Morgen hebben er in het openbaar na afloop twee het woord gevoerd. Zij verklaarden beiden dat zij alleen informatie aan de Stasi hadden verstrekt om medeburgers te beschermen en om flagrant wanbestuur of corruptie aan de kaak te stellen.

De enige partij in de Volkskammer die geen leden op de lijst van 56 had staan, was de kleine christen-democratische partij CSU. Aan het voorlezen van de lijst waren uren van ordedebatten voorafgegaan. Toen een groep afgevaardigden, voornamelijk uit CDU en FDP, probeerde het voorlezen te verhinderen door de procedure 'ongrondwettig' te verklaren, gingen leden van de linkse Bundnis '90 over tot een hongerstaking.

Pag.4: Stasi-verklikkers weten van niets