Top 10 VLAANDEREN

Vlaamse non-fictie toptien zag er volgens het vakblad Knack van 19 septemberjl. zo uit:

1. Callan Pinckney: Callanetics. Bruna.

2. Piet van Brabant: De vrijmetselaars. Hadewijch.

3. Charles Berlitz: De driehoek van de draak. De Kern.

4. Mark Bles: Een kind in oorlog. Standaard.

5. Paul Koeck: Notaris X. Kritak.

6. Andre Leysen: De nieuwste wereld. Europa na het communisme. Lannoo.

7. Carl Lewis: Autobiografie. Standaard.

8. Michael Baigent: De tempel en de loge. Tirion.

9. Martin Vanden Driessche: Moneytron. Hadewijch.

10. Rik de Saedeleer: G.o.a.l! BRT.

Het is een amusante vaststelling dat in katholiek Vlaanderen niet minder dan twee boeken over de vrijmetselarij deze toptien bevolken. Het boek van Van Brabant lijkt een bestseller te worden: al veertien weken bovenaan de lijst en nog geen teken van verzwakking. Het wijst erop dat dit werk tot ver buiten de kleine gemeenschap van de vrijmetselaars wordt gelezen; want duidelijk is intussen ook geworden dat niet alle vrijzinnigen deze publikatie een warm hart toedragen en er meteen voor in de geldbeurs tasten.

De vrijmetselaars van Piet van Brabant is zonder meer een interessante introductie in de gebruiken en gewoontes van de vrijmetselaars. Maar de benadering is partizaans, apologetisch en bepaald onvriendelijk voor de broeders van de irreguliere obedienties. De auteur is mede-oprichter van de Reguliere Grootloge van Belgie, een genootschap dat niet de meest progressieve vorm van vrijmetselarij belichaamt en uit haar tempel twistgesprekken over politiek radicaal heeft verbannen. Van Brabant rechtvaardigt deze houding. Dat levert interessante lectuur op, maar ook merkwaardige contradicties. Zo mag ex-president Truman een eminente vrijmetselaar worden genoemd, zonder dat 's mans besluit om de atoombom te gooien ter sprake dient te komen. De vrijmetselaars is echter in de eerste plaats een leerzame tocht door de Belgische maconnonnieke geschiedenis, met hier en daar wat irritante trekjes.(Dat heeft de verkoop van het boek alvast niet geschaad. Meer zelfs: ook De tempel en de loge profiteert van dezelfde belangstelling, aangezien het op 8 de lijst is binnengeslopen. Ook in dit werk leest men geen pikante onthullingen over de vermeende politieke invloed van de loge vandaag. Michael Baigent legt de historische wortels bloot van de Britse en de Amerikaanse vrijmetselarij, in een minutieus verhaal waarin de namen van 'maconnonnieke' koningen en presidenten niontbreken en de band met het christendom uitvoerig aan de orde wordt gesteld. Hoe dan ook: in anderhalf jaar tijd is dit het derde goed verkopende boek over de vrijmetselarij. Dat kan toeval zijn; maar sommigen zien hierin eenzelfde esoterische belangstelling voor bokkerijders, heksen, zwarte missen en dus ook maconnonnierituelen.

In de categorie 'esoteriek' kan men wellicht ook nummer 3 onderbrengen. De driehoek van de draak documenteert de gebeurtenissen in een gebied voor de Japanse kust waar reeds decennia lang schepen en vliegtuigen spoorloos en voorgoed verdwijnen. Het mysterie lijkt niet te ontraadselen. Maar Charles Berlitz, ook al de auteur van een analoog boek over de Bermuda-driehoek, is een expert in het presenteren van onverklaarbare verschijnselen.

Het enige politieke boek van deze toptien staat op 7. De nieuwste wereld. Europa na het communisme is de pennevrucht van Andre Leysen, Vlaanderens meest bekende ondernemer en in de herfst van zijn carriere een succesvol auteur. Nou ja, men zal in dit essay geen buitengewone inzichten ontdekken, zelfs geen bijzondere ondernemersvisie op de zaken in het Oosten. Leysen prefereert een wandeling te maken door de recente Europese geschiedenis, om vervolgens de perestrojka te evalueren en de Duitse eenmaking te dedramatiseren. Zijn visie baadt in een onwrikbaar optimisme: Europa zal binnenkort weer soeverein zijn zaakjes beheren. Een pretentieloos boek, dat niet al te diep graaft en veel vragen openlaat.

Meer opwinding zal Notaris X, op nummer 5, veroorzaken. Het boek verdient in Nederland te worden gesignaleerd, aangezien er expliciet wordt gerefereerd aan de pedofiliezaak in Oude Pekela en het twijfelachtige boek van drs. Benjamin Rossen (Zedenangst). Het verhaal is genoegzaam bekend. De Antwerpse Notaris X werd door zijn ex eega beticht van kindermishandeling, maar na een dubieuze gerechtelijke procedure buiten vervolging gesteld. Notaris X is onschuldig. De diagnose van prominente kinderpsychiaters incest en evidente sporen van seksuele mishandeling werd niet weerhouden en was voor bladen als Humo en De Morgen een welkome aanleiding om de zaak breed uit te smeren.

Journalist en auteur Paul Koeck heeft nu de verdediging van Notaris X opgenomen. Bewuste bladen hebben een loopje genomen met de journalistieke deontologie en aan beschuldigde niet het voordeel van de twijfel gelaten, dixit Koeck. De linkse pers zou haar boekje ver te buiten zijn gegaan. Helaas kan ook Koeck geen definitief licht over deze zaak werpen. Dat bovendien Benjamin Rossen als een belangrijke bewijsbron wordt bovengehaald, heeft de argumentatie van de auteur een forse dreun gegeven. Een ding is zeker: dit boek zal moeiteloos de kop van de toptien veroveren. Zelfs de revolutie op fitness-gebied die in Callanetics wordt gepropageerd, zal hier niet tegen bestand zijn.

Wie ten slotte ook niet in deze toptien mocht ontbreken is Jean-Pierre Van Rossem. Deze gevallen miljardair is zowat de bekendste Vlaming van het ogenblik. Moneytron, op 9, schetst de levensloop van Van Rossem en het geheim van zijn fortuin. Voor de val, uiteraard.

    • Jan Vermeersch