Reclassering niet tevreden met plan van Justitie

DEN HAAG, 29 sept. De reclassering is ontevreden over het deze week gepresenteerde beleidsplan van het ministerie van justitie. In de plannen wordt voorgesteld de reclassering in te schakelen voor het houden van intensief toezicht op degenen die een voorwaardelijke straf krijgen met als bijzondere bepaling dat ze bijvoorbeeld onbetaalde arbeid verrichten of een cursus volgen. De plannen hebben op zich wel de instemming van de reclassering maar directeur L. Witfliet wijst erop dat er nauwelijks middelen voor ter beschikking worden gesteld. Justitie mag tot 1995 ongeveer 375 miljoen gulden extra besteden. Ruim 200 miljoen gulden is bestemd voor uitbreiding van de justitiele inrichtingen. Voor het ontwikkelen van alternatieve sancties is bijna 20 miljoen gulden extra beschikbaar.