Onderzoek Amnesty naar gedrag Surinaamse regering

AMSTERDAM, 29 sept. Amnesty International heeft een delegatie naar Suriname gestuurd om berichten over schendingen van de mensenrechten in dat land te onderzoeken. De groep zal een week in Suriname blijven. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie gisteren in Amsterdam meegedeeld.

De delegatie wil het gedrag van de regering onderzoeken jegens gevangenen, mensen die onvrede uiten en ook tegenover het Junglecommando. De delegatie zal overleg voeren met de Surinaamse regering, aldus Amnesty.

De missie wordt geleid door D. Coloma van het Internationale hoofdkwartier van Amnesty International in Londen. Een van de leden van de groep is de Nederlandse Suriname-deskundige van Amnesty, mevr. Y. Nederpel.

Na afloop van het bezoek brengt de delegatie aan het Internationaal bestuur van Amnesty verslag uit van haar bevindingen. Daarna volgt een openbaar rapport over het bezoek.

In mei van dit jaar wijdde een commissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) een passage aan Suriname in een rapport over mensenrechtensituatie in Zuid-Amerika. Volgens de OAS maakte vooral het Surinaamse leger zich schuldig aan schendingen van de mensenrechten. De organisatie constateerde dat de burgerregering in Suriname geen feitelijke macht had. Deze macht Suriname ligt volgens de OAS de facto in handen van het leger. 'Het leger handelt ongestraft, schendt als het van pas komt de mensenrechten, zowel van politieagenten en burgerpolitici, als van bosnegers en indianen', aldus de OAS in mei van dit jaar.

In 1988 bracht een speciale rapporteur van de Verenigde naties, de Keniaan Amos Wako, rapport uit over de mensenrechtensituatie in Suriname. Hij constateerde dat in Suriname buitenrechtelijke executies plaatsvonden. Wako vond de kloof tussen de hem toegespeelde informatie en de gegevens die hem door de militaire politie werd vertrekt 'opmerkelijk groot'.