Muziek uit Marokko als middel tegen lichaamssap

Voor orkestleider Ustad Massano Tazi uit de Marokkaanse stad Fes is muziek meer dan een geordende verzameling klanken. Het is ook een middel tot meditatie en het bevorderen van een 'harmonieus evenwicht van de lichaamssappen'. Muziek als 'healing feeling' dus, zoals de Engelse taal het bondig weet uit te drukken. 'De muziektherapeutische bemoeienis bestaat uit het bestrijden van een exces van een bepaald lichaamssap, ' valt verder in de toelichting te lezen, 'door via muziek het tegenovergestelde op te roepen.'

In het Tropeninstituut in Amsterdam, dat gisteren als eerste kuuroord mocht fungeren, werd voor de pauze langzaam duidelijk welk overtollig sap therapeut Tazi wenste te bestrijden: adrenaline, een stof die de bloeddruk verhoogt. Met eindeloos geduld werd eenieder die het met dit sap te kwaad had zoetjesaan in slaap gewiegd, inclusief de musici zelf. Dat er bij vlagen mooi contrapuntisch werd gespeeld, werd daardoor nauwelijks opgemerkt.

Wellicht in verband met het door Tazi bedoelde evenwicht werd er na de pauze uit een ander vaatje getapt. De musici bleken echter nog zo slaapdronken, dat zij er maar zelden in slaagden alert op elkaar te reageren. Niet bedoelde ongelijke inzetten, verkeerde tweede stemmen en ritmische fouten wisselden elkaar in onstuimig tempo af, zonder dat de stemming er op het podium onder leed.

Dat het concert behalve een slaapkuur ook een cursus in verdraagzaamheid was, bleek ook toen de tweede violist ongestraft een keiharde boer kon laten tijdens een solo van de eerste, waarna de laatste rustig zijn instrument kon stemmen terwijl de vocalist een solo nam. Dat de schaarse Marokkanen in de zaal het wat het meeklapritme betreft duchtig met elkaar oneens konden zijn zonder dat er bloed ging vloeien, paste in dit vredige beeld. De beste muziek van de avond bestond uit solo's, onder andere van luitspeler Achmed Chiki, wat vooral een ding duidelijk maakte: voor het samen leven mag de sappentheorie van Ustad Massano Tazi prachtig zijn, voor het samen beoefenen van kunst is het echter prut.

    • Frans van Leeuwen Concert
    • Amsterdam. Verder te Horen
    • Vanavond Rasa