Leerlingwezen vrij onbekend bij MBO-verlaters

DE BILT, 29 sept. Leerlingen die voortijdig het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) verlaten zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheid om in het leerlingwezen verder te leren. Niet meer dan acht procent van de voortijdige schoolverlaters in het MBO gaat verder met een combinatie van werken en leren.

Dit blijkt uit onderzoeken die zijn verricht in opdracht van onder meer de Vereniging van Middelbare Technische Scholen naar de mogelijkheden van leerlingen in de middelbare opleidingen voor bouwkunde, landmeetkunde en weg- en waterbouwkunde, waarvan de resultaten gisteren werden gepubliceerd.

Als een van de oorzaken van de geringe afstemming tussen MBO en leerlingwezen wordt de fusie-operatie in het middelbaar beroepsonderwijs genoemd. Daarbij zijn volledige dagopleidingen en deeltijdonderwijs grotendeels gescheiden wegen ingeslagen. De aldus ontstane scholen willen liever hun eigen leerlingen behouden dan naar elkaar doorverwijzen, aldus de onderzoekers.

Verreweg de meesten leerlingen die een MBO-opleiding voortijdig afbreken gaan een andere MBO-opleiding volgen of vinden werk. Slechts een procent is werkloos.

Verder bleek uit het onderzoek dat bijna twintig procent van de voortijdige schoolverlaters van MTS-en naar de HTS gaat. Een substantieel deel van deze leerlingen met ten minste een HAVO-diploma redt het echter ook niet op de HTS. Uit een onderzoek van Research voor Beleid in Leiden blijkt dat ongeveer driekwart van de afgestudeerden in de genoemde MBO-richtingen tijdens hun latere werk aanvullende cursussen volgt. De onderzoekers concludeerden uit dit gegeven niet dat de MTS-opleidingen onvoldoende voorbereiding op werk hebben geboden. Ze wezen erop dat wordt bijgeschoold in zeer snel voortschrijdende technologieen waarop het onderwijs nooit naadloos zal kunnen aansluiten. Uit het feit dat de meerderheid de cursussen op eigen initiatief volgt, concluderen de onderzoekers dat de MTS-en hun leerlingen een houding bijbrengen die verder leren mogelijk maakt.

Gisteren begon in Den Haag het tweede jaar van de promotiecampagne voor het beroepsonderwijs ('Kies een vak, dan kom je beter aan de bak'). Uit een onderzoek naar het bereik van de campagne blijkt dat met name dekanen van MAVO's en HAVO's nauwelijks van het materiaal gebruikmaken. Om de bekendheid van de lagere technische school te vergroten gaat de campagne zich ook richten op leerlingen van de basisschool.