Ziekteverzuim blijft toenemen

ROTTERDAM, 28 sept. Het ziekteverzuim lag in het tweede kwartaal van dit jaar op 9,1 procent. In dezelfde periode van vorig jaar bedroeg het verzuim 8,6 procent. Dit blijkt uit een steekproef die het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) heeft gehouden onder bedrijven met meer dan vijftig werknemers. De toename is het grootst in de dienstensector. Daar lag het verzuimpercentage dit jaar op 9,1 tegenover 8,2 in het tweede kwartaal van vorig jaar. Het NIA waarschuwt ervoor uit deze cijfers conclusies voor heel 1990 te trekken, omdat de ervaring heeft geleerd dat verzuimpercentages van kwartaal tot kwartaal sterk uiteen kunnen lopen. Worden het eerste (9,4 procent verzuim) en het tweede kwartaal (9,1 procent) van dit jaar vergeleken dan blijkt de zogenoemde meldingsfrequentie aanzienlijk te zijn gedaald. Dit betekent dat de duur van het verzuim in het tweede kwartaal vrij sterk moet zijn toegenomen.