Ziekenfondsraad adviseert negatief over plan Simons

AMSTELVEEN, 28 sept. De Ziekenfondsraad, een van de belangrijkste adviesorganen op het gebied van de gezondheidszorg, heeft staatssecretaris Simons (volksgezondheid) geadviseerd af te zien van zijn plan om vanaf 1 januari volgend jaar een aantal veranderingen door te voeren in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

De plannen van de staatssecretaris vormen de tweede stap op weg naar een verplichte ziektekostenverzekering voor iedereen, waarbij het onderscheid tussen particulier verzekerden en ziekenfondsverzekerden is verdwenen. Die basisverzekering zou er in 1995 moeten zijn. De eerste stap bestond onder meer uit het invoeren van een vaste (nominale) premie voor alle ziekenfondsverzekerden en het overhevelen van een aantal verstrekkingen uit de pakketten van de ziekenfondsen en de particuliere verzekeraars naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

De Ziekenfondsraad sprak zich gisteren onder meer uit tegen de budgettering van de ziekenfondsen per 1 januari als onderdeel van de stelselwijziging. Simons wil de fondsen een vast bedrag geven voor het vergoeden van verstrekkingen aan verzekerden. Nu krijgen ze alle kosten vergoed. Budgettering leidt er volgens Simons toe dat de fondsen kritischer naar hun uitgaven zullen kijken en uiteindelijk kosten kunnen besparen. De Ziekenfondsraad is echter unaniem van mening dat het de ziekenfondsen ontbreekt aan voldoende middelen om hun kostenontwikkeling echt te beinvloeden. Volgens de raad kan er volgend jaar wel worden proefgedraaid met de budgettering. Aan het eind van het jaar zouden alle tekorten bij de fondsen dan moeten worden vergoed uit de centrale kas. Naast inhoudelijke ziet de Ziekenfondsraad praktische problemen bij de invoering van de tweede fase van de stelselwijziging per 1 januari.

Simons, die de Ziekenfondsraad in juli om advies had gevraagd, is niet van plan zijn plannen bij te stellen. Hij hield de ziekenfondsen deze week nog voor dat ze niet de illusie moeten hebben dat bij het sneuvelen van de kabinetsplannen 'alles bij het oude zal blijven en u verder een lang en gelukkig leven zult hebben'. De Tweede Kamer spreekt zich later dit jaar uit over de Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase.