WVC weigert campings te kopen voor asielzoekers

ROTTERDAM, 28 sept. De inrichting van twee recreatieparken in Drenthe als aszielzoekerscentrum gaat waarschijnlijk niet door. De eigenaar van de parken, het Rotterdamse pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, is bereid de terreinen voor 16,5 miljoen gulden aan het ministerie van WVC te verkopen. Woensdag liet minister D'Ancona echter schriftelijk weten haar ambtenaren opdracht te hebben gegeven uitsluitend na te gaan welke recreatieparken gehuurd zouden kunnen worden.

Het pensioenfonds voelt niets voor verhuur van de recreatieparken Westerbergen in Echten en Hunzebergen in Exloo. Bestuursvoorzitter J. Verroen stelt dat het pensioenfonds niet in staat is een asielzoekerscentrum te exploiteren. Als de parken verkocht worden, zou van de opbrengst een sociaal plan worden opgesteld om het personeel elders aan werk te helpen. Bij verhuur van de parken aan WVC zouden volgens Verroen bovendien de recreanten massaal wegblijven. 'En wij zijn niet in staat om over vijf jaar weer een volledig nieuwe klantenkring op te bouwen', aldus Verroen. 'Verhuur van de parken zou betekenen dat het personeel op straat komt te staan en daar wensen wij niet aan mee te werken.'

Het bedrag van 16,5 miljoen gulden dat het pensioenfonds voor de twee parken vraagt, is gebaseerd op de boekwaarde plus een miljoen gulden voor de uitvoering van het sociaal plan. Aan dit bedrag valt niet meer te tornen, aldus Verroen. In tegenstelling tot het ministerie is het pensioenfonds niet bereid via tussenpersonen tot zaken te komen. Het fonds wil de parken uitsluitend rechtstreeks aan het ministerie of aan de Stichting Project Opvang Asielzoekers (P. O. A.) verkopen.

Volgens WVC heeft het huren van recreatieparken als voordeel dat van een vaste calculatie kan worden uitgegaan. Het is immers niet duidelijk hoeveel asielzoekers in de toekomst in recreatieparken zullen moeten worden ondergebracht. Slechts zestig gemeenten hebben tot nu toe voldaan aan de norm om van iedere duizend woningen er twee voor asielzoekers te reserveren. Van de beoogde dertigduizend woningen zijn er via deze 'twee pro mille' regeling tot nu toe slechts veertienduizend gerealiseerd.