VN-kantoor vluchtelingen in Den Haag nog niet dicht

ROTTERDAM, 28 sept. Het Haagse kantoor van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) wordt niet per 1 oktober gesloten. Het voornemen tot opheffing is door het VN-hoofdkantoor in Geneve opgeschort.

Dit heeft J. A. Hoekema, juridisch medewerker van het kantoor, gisteren bekendgemaakt. Hoekema presenteerde bij die gelegenheid een door hemzelf samengesteld boek dat de VN-bestuurders in Geneve van het belang van de Nederlandse vestiging moet overtuigen. De vestiging in Den Haag verstrekt veel adviezen over asielverzoeken, volgens Hoekema is sprake van een 'unieke samenwerking' met de Nederlandse overheid.

Het nu ingetrokken besluit tot opheffing van het Haagse kantoor werd vooral bekritiseerd door VluchtelingenWerk Nederland. De VN wilden uit bezuinigingsoverwegingen het werk van het Haagse kantoor naar Brussel overhevelen.

Het daar gevestigde VN-kantoor verstrekt ook adviezen aan diverse instellingen van de EG. Volgens VluchtelingenWerk bestond daardoor het gevaar dat het werk voor asielzoekers minder aandacht zou krijgen.

Mr L. A. Barendsen-Cleveringa, coordinator van de afdeling rechtspraak van de Raad van State, sprak gisteren uit dat ze het volste vertrouwen heeft dat het VN-hoofdkantoor in Geneve uiteindelijk van opheffing afziet.

Het Haagse VN-kantoor reageerde onlangs negatief op het besluit van het ministerie van Justitie om met name de toestroom van Roemeense asielzoekers af te remmen door ze hangende hun verzoek op te sluiten.