'Treinverbinding Berlijn moet beter'

DEN HAAG, 28 sept. Minister Maij (verkeer) wil een betere spoorverbinding tussen de randstad, Twente, Hannover en Berlijn. Zij heeft de Nederlandse Spoorwegen gevraagd haar binnen een jaar te informeren over de mogelijkheden daartoe. Aan de Duitse minister van verkeer, Zimmerman, heeft zij gevraagd medewerking te verlenen. Bij het onderzoek zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden van de trein als vervanger van regionale vliegverbindingen.