Overleg over werk voor minderheden mislukt

ROTTERDAM, 28 sept. De vakcentrale FNV heeft gisteren het overleg met de andere vakcentrales en de werkgevers over bestrijding van de relatief hoge werkloosheid onder de beroepsbevolking van etnische minderheden afgebroken. De FNV is voorstander van concrete actieplannen ondersteund door een wettelijke regeling gericht op het bereiken van een evenredige arbeidsparticipatie van etnische minderheden. De vakcentrales CVN en MHP wijzen wetgeving vooralsnog af. De werkgevers zijn principieel tegen een wettelijke regeling. De centrale organisaties van werkgevers en werknemers deden gisteren in de Stichting van de Arbeid een laatste poging overeenstemming te bereiken. De bedoeling was voor het Najaarsoverleg van komende dinsdag gezamenlijk aanbevelingen op te stellen ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden. Nu dit is mislukt, zal het kabinet waarschijnlijk het wetsvoorstel bevordering arbeidskansen indienen. Deze wet verplicht bedrijven tot registratie van het aantal allochtonen en het opstellen van plannen voor positieve actie, maar op het niet nakomen van deze verplichtingen staan geen sancties. De FNV is teleurgesteld. 'We zijn de besprekingen ingegaan met de bedoeling concrete invulling te geven aan de evenredigheidsdoelstelling. Daarover zijn eind vorig jaar al afspraken gemaakt. We hebben geen zin in herhaling te vervallen. Daarom zijn we opgestapt', aldus de woordvoerder van het FNV. De andere vakcentrales, CNV en MHP, verwijten de FNV een starre opstelling. Door vast te houden aan een wettelijke regeling is een compromis met de werkgevers uitgesloten, zeggen zij. Ook op de twee andere hoofdthema's van het Najaarsoverleg aanpak van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid tekent zich geen duidelijke overeenstemming af tussen de sociale partners.