Orcurent

Het op de Amsterdamse beurs genoteerde beleggingsfonds Orcurent Nederland wil ermee stoppen. Aan participanten zal op 24 oktober worden voorgesteld de liquidatie per 28 december te laten plaatsvinden. De inkoop en afgifte van participatiebewijzen is stopgezet, aldus beheerder Orco. Mede door de vermindering van het aantal uitstaande stukken zijn de vaste kosten per participatie sterk opgelopen en wordt het nettorendement negatief beinvloed. De participatiebewijzen noteren op de Amsterdamse beurs rond de fl.47.