Nederland zal met Iran gaan praten

NEW YORK, 28 sept. Nederland en Iran zullen voor het einde van dit jaar besprekingen voeren met het doel de diplomatieke betrekkingen volledig te herstellen. Dat werd gisteren in New York bekendgemaakt na afloop van een gesprek tussen minister van buitenlandse zaken Van den Broek en zijn Iraanse collega Velayati. De besprekingen zouden kunnen leiden tot het op korte termijn weer uitwisselen van ambassadeurs. Het huidige niveau van contact tussen de beide landen voltrekt zich op het niveau van zaakgelastigden. Van het Iraanse ministerie van buitenlandse zaken zal de directeur-generaal voor Europese zaken op korte termijn naar Den Haag reizen voor gesprekken met de Nederlandse directeur-generaal politieke zaken, Van Walsum. In het Nederlandse ministerie wordt al enige tijd naar herstel van de normale betrekkingen met Iran gestreefd. Het gesprek met Velayati gisteren in New York bood een goede gelegenheid die opvatting kenbaar te maken tegenover Iran. Nu het Verenigd Koninkrijk heeft besloten de diplomatieke betrekkingen met Iran te herstellen is het begrijpelijk dat Nederland gesprekken begint over normalisering van de contacten met Iran, zo menen buitenlandspecialisten van de grote fracties van de Tweede Kamer. Het tot tweemaal toe terugroepen van de Nederlandse ambassadeur uit Teheran had de steun van het parlement. Ook stemde de Kamer er mee in dat de EG een gezamenlijk standpunt tegen Iran innam toen de schrijver Salman Rushdie met de dood werd bedreigd voor zijn boek 'De Duivelsverzen'.