Kastermans

Een speciale informatiecommissie van de KNVB heeft Ad Lansink voorgedragen als kandidaat-voorzitter van het bestuur amateurvoetbal. Wim Troost is door de commissie naar voren geschoven als kandidaat-bestuurslid. Tijdens de algemene vergadering op 24 november kunnen beide kandidaten worden benoemd. Lansink moet de opvolger worden van Marten Kastermans, die thans de voorzittersfunctie bij de Nederlandse Sport Federatie (NSF) bekleedt. Lansink (56) is sinds 1982 voorzitter van de KNVB-afdeling Nijmegen en is namens het CDA lid van de Tweede Kamer. Wim Troost (49) heeft sinds 1985 als penningmeester/secretaris zitting in het bestuur van de KNVB-afdeling Rotterdam. Troost is de beoogde opvolger van Herman Feringa, die anderhalf jaar geleden zijn functie in het bestuur amateurvoetbal opgaf.