J. D. GABOR; Typische generalist

Binnen zijn politieke partij, het CDA, wordt drs. J. D. Gabor (50 jaar), de vanmorgen beedigde staatssecretaris bij het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij 'een heel frisse man' genoemd. Zo krijgt Jenoe

ingisz Gabor, tot nu toe burgemeester van Haaksbergen, nog veel meer als positief bedoelde kwalificaties. Hij zou 'heel scherpzinnig', 'samenbindend', 'aimabel' zijn en een 'typische generalist' iemand die zich sterk interesseert voor bestuurlijke en bestuursorganisatorische vraagstukken. Maar over een ding is men het binnen het CDA eens: Gabor heeft nooit enige belangstelling getoond voor natuurbescherming en milieubeheer, de beleidsgebieden waar hij als staatssecretaris primair mee te maken krijgt.

De staatssecretaris is Hongaar van geboorte, ontvluchtte zijn land in november 1956, kwam in Nijmegen terecht en deed daar eindexamen HBS-B aan het Canisius College, dezelfde rooms-katholieke school waar ook premier Lubbers leerling was. Daarna studeerde hij zeven jaar economie in Tilburg en ging direct naar Den Haag waar hij op het Ministerie van economische zaken kwam te werken. In 1968 werd Gabor lid van de KVP, die in 1980 in het CDA opging. Na enkele jaren rijksambtenaar te zijn geweest, werkte drs. Gabor meer dan tien jaar voor de gemeente 's-Gravenhage, onder meer als hoofd van het kabinet van burgemeester Schols. In dezelfde periode was hij lid van de gemeenteraad van Woerden en daarna van provinciale staten van Zuid-Holland. In 1981 werd hij lijsttrekker van het provinciale CDA en vervolgens twee jaar lang voorzitter van de CDA-statenfractie. Statenleden van de PvdA herinneren zich hem uit die tijd als iemand 'met wie goed viel te werken', maar die in 1983 plotseling verdween omdat het al meteen bij zijn eerste burgemeesterssollicitatie raak was en hij in Haaksbergen terecht kwam. In Twente raakte hij geliefd, ook bij PvdA collega-burgemeesters. Die noemen hem 'een heel goeie vent, een katholiek die niet conservatief is en iemand met durf die zich als staatssecretaris zeker niet door zijn ambtenaren zal laten ringeloren'. Drs. J. D. Gabor behoorde tot nu toe niet tot het hoogsteechelon van het CDA, maar tot de bovenkant van het tweede garnituur. Hij werkte mee aan de paragrafen van het verkiezingsprogramma 1989 over bestuur en politie, is voorzitter van de redactie van het CDA-blad voor provinciale en gemeentelijke bestuurders en staat op zeer goede voet met partijvoorzitter Van Velzen. Dat alles, en vooral zijn 'enorm brede belangstelling', maakt Gabor volgens partijgenoten en menig sociaal-democraat, 'uitermate geschikt' voor de functie die hij vanmorgen heeft aanvaard.