ICA Holding verwerft belang in Wembley

ROTTERDAM, 28 sept. Het door de Amsterdamse beurs bestrafte ICA Holding verwerft een belang van 25 procent in het Britse bedrijf Wembley. Het Britse bedrijf is de eigenaar van het beroemde voetbalstadion in London. Met de transactie wil ICA voldoende respect verwerven is om weer voor een officiele beursnotering in aanmerking te komen.

Begin juni werd ICA Holding door het bestuur van de Amsterdamse effectenbeurs naar het zogenoemde strafbankje verbannen (naar het gedeelte van de beurs 'voor de niet genoteerde fondsen'), omdat het bedrijf onvolledige financiele informatie had verstrekt over de grote verliezen van het afgelopen jaar. Een paar dagen eerder had de beurs de handel in aandelen ICA doorgehaald omdat de beurs vermoedde dat er sprake was van handel met voorkennis. Het fonds vormde jarenlang een deel van het Sasea-netwerk van de omstreden Italiaanse zakenman Florio Fiorini.

ICA Holding (onroerend goed, recreatieve projecten) zal het pakket aandelen Wembley voor een bedrag van naar schatting 50 a 100 miljoen gulden overnemen van United Dutch Holdings, sinds vorig jaar de grootste aandeelhouder van ICA Holding. De transactie zal grotendeels worden gefinancierd door de uitgifte van nieuwe ICA-aandelen. Wembley heeft ook belangen in het gelijknamige expositiecentrum en de vrije tijds-industrie.

United Dutch wil met deze transactie aangeven dat het haar ernst is met ICA Holding. United Dutch beschouwt het belang in Wembley als haar 'tafelzilver'. Wembley moet voor kasgeld van ICA zorgen zodat het fonds de middelen heeft om onroerend goed aan te kopen, de kwaliteit van het onroerend goed te verbeteren en om het vervolgens met flinke winst weer te verkopen.

ICA maakte in eerste helft van dit jaar een verlies van 8,7 miljoen gulden. In 1989 leed het bedrijf een verlies van 42,2 miljoen gulden als gevolg van een strop op de Britse vastgoedportefeuille.

Volgens ICA Holding maakte Wembley vorig jaar een winst van omgerekend meer dan 36 miljoen gulden en toonde het Britse bedrijf toen een vermogenswaarde van ruim 500 miljoen gulden. In de eerste helft van dit jaar is de winst na belastingen met 35 procent toegenomen tot 12 miljoen gulden.

J. Madson, de nieuwe directeur van ICA Holding en afkomstig van United Dutch, maakte gisteren het nieuws van Wembley bekend tijdens de aandeelhoudersvergadering van ICA. Sir Brian Wolfson en Geoffrey Simmonds, vooraanstaande bestuursleden van Wembley en tevens vice-voorzitters van United Dutch, zullen worden benoemd als commissaris bij ICA Holding. De benoeming zal worden bekrachtigd op een buitengewone aandeelhoudersvergadering van ICA.

Het is tevens de bedoeling om de naam ICA Holding zodanig aan te passen dat de link met de belangrijke grootaandeelhouder duidelijk zichtbaar wordt. 'Het voornemen is om de naam te wijzigen waarbij de woorden United Dutch in de naam zullen worden opgenomen', aldus een persbericht dat ICA gisteren verzond.

Het is de eerste stap in een nieuwe strategie, zo meldt het persbericht verder. 'Mededelingen over verdere verwervingen van activa van bestaande en toekomstige aandeelhouders, die met nieuw uit te geven aandelen zullen worden betaald, zullen in de komende maanden worden gedaan.'